mandag 4. januar 2010

BrettVett 16 - Den forsvunne spelekveld!

Grunna sjukdomsfråfall vart BrettVett 16 utsatt nokre dagar, og flytta heim til Åge i Bakkegata. Underteikna hadde ikkje høve til å delta. Eg har heller ikkje fått noko melding om kven som deltok og kva spel som var på bordet. Difor blir det neppe noko meir å melde frå BrettVett 16.