fredag 11. september 2009

BrettVett 12 - Politikk, val, kommers og krig.

BrettVett 12 gjekk av stabelen måndag 07. september, ei veke før stortingsvalet 2009. Dette ville vi sjølvsagt markere, og lyste ut til spelekveld med tema "Politiske spel". Etter kvart forsto vi at vi ikkje hadde heilt kontroll på alle dei spela vi såg som aktuell, og måtte difor kutte litt ned på lista. Vi har nemleg eit prinsipp om at den som tek med spel, må kunne det godt nok til å forklare dei som ikkje kan det frå før. Til denne kvelden hadde vi også "utkludert" alle reine krigsspel (som Risk, Axis & Allies, Nuke Norway Now, War on Terror etc), sjølv om det på sett og vis handlar om politikk.


Frå venstre: Berge, Jonny og Harald.
.
Frå venstre: Åge og Erling. Bjørn er fotograf.

Vi fekk mange tips gjennom denne diskusjonstråden på www.spillskrinet.no/forum. Om du er interessert i temaet kan du også finne politiske spel på www.boardgamegeek.com. På denne sida kan du mellom anna søke i ei liste over kategoriar (Board Game Categories). I denne lista over spel merka "political" på boardgamegeek finn du mange aktuelle politiske spel, sjølv om nokre av dei også er krigsspel (f.eks. Attack!).

Spel som Perikles, Junta og Diplomacy var aktuell, men vi endte opp med to spel frå Ystari: Sjølv om det utlyste temaet var politiske spel, hadde vi ein litt vid definisjon, som du skal få sjå. Handel går jo ofte hand i hand med politikk. Og vi karte ikkje å halde krigen heilt utanfor politikken denne kvelden heller...

Sylla vart spelet med det politiske temaet. Tre av oss, Åge, Erling og Bjørn (skrivar) sette oss ned med eit flott brett med fine spelkomponentar. Det skadar sjølvsagt heller ikkje at Harald har investert i Ystari sitt "tilleggsutstyr" til dette spelet, myntar prega i metall, og ein skinnpung til å ha dei i. Pent og solid spel. Vi gjekk altså til demokratiet sin barndom, Roma nokre år etter Kristus, der spelarane er senatorar som konkurrerer om å overta makta i Roma. Sylla var namnet til ein romersk konsul og diktator, og spelet sitt namn er ein referanse til denne personen.
Ein startar med kort som representerer forskjellige personar med forskjellige eigenskaper. Mellom anna har ein konsular, som ein kan bruke i avstemningar. Til dømes kan du bruke dei til å gje deg sjølv fordelen av å vere startspelar, eller førstekonsul som det også kallast. Kvart konsulkort tel ein stemme. I tillegg, som det hør og bør seg i eit tidleg og uferdig demokrati, kan ein kjøpe seg stemmer. Ein denar er ein stemme, ein bestemmer sjølv kor mykje pengar ein vil nytte til å kjøpe seg stemmer. Desse personkorta har også ein verdi som ein kan nytte til å kjøpe seg "bygningar", som ein får utbytte frå i løpet av spelet. Har ein brukt kortet til å kjøpe seg bygningar er kortet brukt, og du kan ikkje nytte det personkortet sine eigenskapar seinare i den runden. Enkelte av desse korta har også det kristne ICHTYS-symbolet på seg. Det symboliserer dei i Roma som har teke til seg den nye religionen frå Israel, og til slutt i spelet får ein poeng for kvart slikt kort ein har. I tillegg kan ein frikjøpe dei slavekorta ein har, men då må man sjølvsagt ha pengar til det. Etter ein litt rotete start kom vi godt i gang med spelet, og Bjørn, som den einaste som hadde erfaring med spelet frå før, kom så klart sist.
Åge smått bekymra over dekadensen i Roma...

Resultat Sylla:
Erling 67 poeng
Åge 64 poeng (velkomen i klubben, forresten!)
Bjørn 50 poeng

Så over til referent Harald, som skal fortelje korleis det gjekk i kveldens andre spel:
Denne kvelden sto i spillprodusenten Ystari sitt tegn. Da det ble for mange til at alle kunne være med å spille Sylla, var vi en utbrytergruppe på tre (Berge, Jonny og Harald) som benka oss rundt spillet Ys. Også et spill fra Ystari. Prinsippet her var å oppnå mest makt i de forskjellige bydelene av Ys, for å kunne sikre seg edelsteiner. En kunne også få kort som ga visse fordeler. Ingen av oss hadde spilt Ys før, undertegnede hadde satt seg inn i reglene, men det var også alt.
Første gang en spiller et nytt spill er en litt forsiktig og tilbakeholden, denne kvelden var ikke noe unntak. Vi visste ikke helt hvilken strategi som var best, men det hindret oss ikke i å sette i gang med å kjempe om makten i byen Ys. Særlig Berge og Harald kjempet om å karre til seg de beste edelsteinene. Men, var dette en lur strategi? Det visste vi ikke - men vi satset likevel på dette.
Et av prinsippene her er å påvirke markedet slik at noen edelsteiner (f.eks. blå) er mer ettertraktet og dermed også mer verdt enn andre (f.eks. røde). Berge og Harald satset som sagt på dett og kjempet om å få de 2 mest ettertraktede edelsteinene (blå og grønne). Jonny tok til takke med det han fikk tak i. Noe som etter hvert skulle vise seg å være ganske lurt. Dette er nemlig et spill hvor alle monner drar. Alle edelsteiner er nemlig verdifulle - i større eller mindre grad selvfølgelig. Mens Berge og Harald kjempet iherdig om å få de beste steinene, plukket Jonny opp de andre, så da det var klart for opptelling av verdipoeng suste han forbi Berge, og tok nesten igjen Harald. 2 fattige verdipoeng var det som skilte 1. og 2. plassen. I etterpåklokskapens ånd så vi at det var viktig å ha majoriteten av alle de forskjellige edelsteinfargene - og ikke bare de mest verdifulle.

Sluttresultat:
Harald: 87 poeng
Jonny: 85 poeng
Berge: 79 poeng
Bildet viser sluttstillinga, se poengskalaen i nederste billedkant.

Takk til Harald, og ferdig med kommersen. Til slutt avslutta vi med litt krig, sjølv om vi på førehand hadde bestemt oss for å utkludere reine krigsspel frå temaet "politiske spel". Når vi var ferdige med Sylla og Ys, drog Harald fram Wings of War (WoW), og overtalte dei gjenverande spelarane (Åge og Berge hadde tatt kvelden) til å bli med på ein runde luftkrig. Grunnen til det var enkel: Denne kvelden brukte vi kjellerlokalet til Ulstein KFUK-KFUM, også kjent som Fredheimkjellaren. Her står eit biljardbord. Treng eg seie meir? Biljardfilt, kortspel med kort som skal ligge stabilt, avgrensa speleflate, perfekt for WoW.

To og to mot kvarandre, det laget som først får flya skote ned har tapt. Enkelt og greit. Likevel gjekk det såpass lang tid at vi endra vinnarkriteriet til at det laget som først fekk eitt fly skote ned, tapte. For å gjere ei lang historie kort: Erling og Bjørn tapte, Harald og Jonny vann. Det etter at Jonny trakk skadekort på skadekort med 0, og Bjørn trakk jamnt med 2, 3 og 4. Ja ja, i det minste fint at spelet ikkje blir avgjort av tilfeldige element som terningar, Gud forby... ;-)

Neste BrettVett blir, grunna haustferie, måndag 12. oktober.
Inntil då skal vi kose oss med ein del andre spel, som eitt av fleire testpanel/jury til "Årets spill". Kjem truleg ein liten rapport også frå det skråplanet...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar