tirsdag 11. august 2009

BrettVett 11 - Something old, something new...

For andre BrettVett på rad veik vi bort frå regelenom å møtast første måndag i månaden. Første samling etter ferien fann difor stad 10. august, nok ein gong i lokala til Spor Forlag.
Vi henta fram ein gammal kjenning, eller something old om du vil, nærare bestemt Red November. Dette spelte vi også på BrettVett 6, då med 7 spelarar. No var vi seks gnomar som skulle bruke store delar av kvelden på å berge ubåten Red November frå undergangen. Eg har ikkje tenkt å forklare mykje kva spelet går ut på, det kan du lese i bloggposten frå BrettVett 6. Heilt kjapt kan eg seie at det er eit samarbeidsspel. Vi taper eller vinn som gruppe, mot spelet. Spelarane brukar tidspoeng for å utføre handlingar. Du flyttar så ein brikke i din farge langs ein tidsmarkør, jo meir tidspoeng du har brukt dess lenger flyttar du brikken. Og jo lenger den flyttar, dess meir nye hendingar som må ordnast opp i. Ganske heseblesande...

Godt i gang.

Vi har berre spelt Red November ein gong tidlegare på BrettVett, og sidan dette er eit spel som ikkje akkurat får Nobelprisen for god og presis regelforklaring, så vart nok ikkje spelet heilt etter boka. I alle fall ikkje i starten. Det førte til at det breidde seg ei stemning av avslappa kontroll. Etter kvart oppdaga vi nokre feil vi hadde gjort: Vi utførte ikkje faintcheck etter å ha brukt grog. Vi huska ikkje at kvar spelar berre kan gjere ein action pr. tur. Vi var ikkje nøye med rekkefølgja på movement og action. Når vi oppdaga dette, og innførte det, vart det brått vanskelegare...

One down, several to go...

Vi var også usikre på eit par punkt: Når det oppstår brann i eit tilstøytande rom som ein eksisterande brann, og den aktive spelaren skal velje kva rom den nye brannen oppstår i, kan han då velje eit rom med oversvømming i, slik at det IKKJE oppstår ein ny brann? Nye destruction events skal plasserast ti minutt fram. Frå kva? Frå den raude stjerna der kortet vart trekt, eller ti minutt fram frå der ghost markeren til den aktive spelaren står? Om nokon har innspel på dette blir vi glad om du legg inn ein kommentar.

Two down...

Vi vann ikkje. Vi var veldig nær, men vi vann ikkje. Lars Erling sin gnom drakk seg helselaus på grog, og låg avsvimt i eit rom det vart oversvømming i. Harald sin gnom hamna og i trøbbel, og dermed var vi fire spelarar att. Erling skulle som siste spelar berre gå inn til "mål", markøren for 0 minutt att. Dei andre tre var allereie i sikkerheit, men Erling skulle trekke tre hendingskort på veg inn. På det andre kortet sto det:"Advance pressure track by one", og det eine steget var nok til at trykkmarkøren kom på max og vi tapte. Akk, så nær.

Etter det bitre nederlaget måtte vi ha noko å muntre oss opp med. Tre dagar tidlegare hadde vi fått tilsendt tre spel frå Vennerød forlag, for å teste og melde dei. Something new, der altså. Vi hadde ikkje tid til å teste alle tre denne kvelden, så vi valde Zak Pak! som det heiter i den nordiske trespråklege utgåva (regelhefte på norsk, svensk og finsk). Spelet har liknande trekk som Ubongo, for den som kjenner til det. I Zak Pak! skal kvar spelar kaste terningar som avgjer kor mange trebrikker av forskjellig lengd spelaren skal trekke. Desse brikkene skal ein plassere best mogleg på eit lite brett som har form av ein lastebil. Best mogleg vil seie å utnytte rommet på lasteplanet best mogleg. Trebrikkene kan lastast i ein, to, tre eller fire høgder, alt etter kva kapasitet lastebilkortet du trekk har. Lastebilkortet får du på følgjande vis: Alle trekk to lastebilkort og legg dei opp/ned framfor seg. Alle snur dei samtidig, og vel eitt lastebilkort. Du har ikkje lov å velje eitt av dei to som ligg framfor deg. Her er det ein vri: Den siste til å trekke lastebilkort må ta det som ligg opp/ned øvst i bunken, og får dermed mykje mindre kontroll på kva lastebilkort han får. Dette fører til at ein stresser ganske mykje med å velje kort frå bordet, og det opnar igjen for armtacklingar, obstruksjon og andre underhaldande metoder som i ein kvar lagidrett ville gitt gult kort. Men kven sa at brettspel er for pyser??? Ein startar spelet med 75 poeng. Du mister poeng for kvar brikke du ikkje får plass til på lastebiln, og du mister poeng for ledig tomrom på bilen. Spelet er slutt så fort ein spelar går tom for poeng. Spelaren som har mest poeng att vinn.

Første runde:
Erling 65 poeng
Arild 51 poeng
Harald 45 poeng
Bjørn 0 poeng

Andre runde:
Arild 48 poeng
Erling 46 poeng
Bjørn 32 poeng
Harald 0 poeng

Vi kjem tilbake med meir om Zak Pak! etterkvart som vi får testa det meir. Når vi spelte det vart eg så ivrig opptatt at eg glømte å ta bilde av det. Trur nokon andre tok mobilbilde, og det skal eg sjølvsaagt legge ut her om eg får slått kloa i det.

Høyrt undervegs i Red November:
Ukjend: "Det dummaste vi gjorde var å begynne å følgje
reglane!"
Berge: "Eg er redd du tar sjølmord på heile gjengen."

Harald etter å ha blitt konfrontert med å ha flytta Bjørn sin brikke i staden for sin egen: "Vi har visst gjort ein feil." Erling: "Vi?" Harald: "Ja, er det ikkje eit samarbeidsspel?"

1 kommentar:

  1. Red November - et fantastisk spill, og en flott blogg. Kult alle døde sånn helt på slutten. Regner med stemningen var god da?!? Neppe. Men tilbake til noen av spørsmålene. Vi plasserer ut markøren 10 steg fremforbi der kortet blir trekt. Når det gjelder brann, så har vi nok spilt feil, for vi har bare lat være å plassere ut brannbrikker hvis det allerede var en brann i området. Altså nothing happends. Men det er muligens feil? Men uansett et meget komplisert regelhelftet, så er spillet likevel meget kjekt!!!

    Hilsen Sveinmain, Preikestolen Gamers

    SvarSlett